Oil Spill Response International B.V.
Business Center Seaports
Engelandweg 33
4389 PC Vlissingen-Oost, Nederland
T: +31(0)118 480 125, E: info@osri.nl

Welkom op de website van OSR International

OSR International B.V. richt haar activiteiten op het leveren van een breed scala aan producten op het gebied van oliebestrijding te water.
Vanuit een centraal opslagdepot in Vlissingen vindt de distributie plaats in Nederland en buitenland.

Deze Oil Spill-producten zijn onder te verdelen in 3 productgroepen:
Absorptiematerialen, Recovery Systems en Silt Screens

Bij de productgroep Absorptiematerialen moet o.a. gedacht worden aan:
Absorptie Booms en Absorptiematten

Binnen de productgroep Recovery Systems vallen o.a. de:
Oil Booms, Skimmers, Pompen, Powerpacks en Opslagcontainers

De productgroep Silt Screens is een aparte groep waarbij deze Silt Screens preventief worden ingezet om tijdens baggerwerkzaamheden het gebied buiten het baggerwerkgebied preventief te beschermen.

Naast het leveren van producten speelt OSR International ook actief een rol in de advisering tijdens calamiteiten en incidenten op het water. Tevens verzorgt zij een stuk producttraining.

Home   |   Contact   |   Sitemap