Oil Spill Response International B.V.
Business Center Seaports
Engelandweg 33
4389 PC Vlissingen-Oost, Nederland
T: +31(0)118 480 125, E: info@osri.nl

DIVERSE MATERIALEN

Diverse materialen in de vorm van flex bermen, kabel-leggers, rubber floating tanks en drainseal matten.

Home   |   Contact   |   Sitemap